Фирмени данни:

Адвенчър Плюс ЕООД

Адрес на седалище и управление: София 1113, ул. Чехов 19, бл. 91, вх. Б, ап. 18

Адрес на офис: Стара Загора 6000, ул. Христо Ботев 52

ЕИК 131171826

МОЛ: Антоанета Преславска

Банкова сметка:

Банкова сметка в лева:

ПроКредит Банк

Банков код: PRCBBGSF

IBAN: BG05PRCB92301049375210